Tryezë e Përbashkët për “Aspekte të praktikave dhe të procedurave më të mira për sigurimin e informacionit të klasifikuar”, Tiranë

Në Tiranë, më 3 e 4 Shkurt 2015, u zhvillua Tryeza e Përbashkët ndërmjet përfqësuesve të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK) dhe përfaqësues të Departamentit të Verifikimit të Sigurisë, lidhur me “Aspekte të praktikave dhe të procedurave më të mira për sigurimin e informacionit të klasifikuar”.
Gjatë dy ditëve të punës së kësaj Tryeze, u shkëmbyen praktikat më të mira për aspektet tekniko-ligjore, arritjet dhe sfidat e perbashkëta. Një qasje të veçantë pati lidhur me aspektet e procedurave dhe të standarteve për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale dhe sigurimin e sistemeve të komunikimit të informacionit.

Tryeza e Përbashkët e cila u drejtua nga Drejtori i NSA-së, së Shqipërisë Z. Arben Seferi dhe Z. Izet MUSA, Drejtor i Departamentit të Verifikimit të Sigurisë, riafirmoi dëshirën dhe vullnetin e përbashket për thellimin e marrëdhënive dhe të bashkëpunimit të ndërsjelltë institucional për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *