“Trajnim i kryer nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar për sigurimin e informacionit të klasifikuar të NATO dhe BE”

Në kuadër të edukimit të sigurisë, më datë 12-13 Qershor 2017, dy përfaqësues të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, Z. Dorian Tola, Drejtor i DSIK dhe Z. Enton Sadiku, Përgjegjës Sektori, kryen një trajnim dy ditor për personelin e Përfaqësisë së Përhershme të RSH pranë NATO, Bruksel dhe të Misionit të RSH në BE, që njihet me informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror”, NATO, BE, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Çështjet e diskutuara në këtë trajnim, u vlerësuan maksimalisht nga personeli i Përfaqësive të sipërpërmendura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *