“Takimi i 31-të i Grupit Ndërkombëtar të Punës për Sigurimin Industrial ( MISWG )”, Stokholm

Në Stokholm, më 12-15 Shtator 2016, u mbajt takimi i 31-të i Grupit Ndërkombëtar të Punës për Sigurimin Industrial. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të vendeve anëtare të MISWG-ut, Zyrës së Sigurisë së NATO-s, të NSA-së dhe të strukturave të sigurisë së Suedisë. Shqipëria u përfaqësua nga 2 ekspertë të fushës së Sigurisë Industriale. Gjatë takimit u diskutuan çështje lidhur me unifikimin e praktikave më të mira të shteteve në fushën e sigurisë industriale, si dhe u krye përditësimi i disa dokumenteve themelore në kuadrin e veprimtarisë së Grupeve të Punës. Përfaqësuesit e shteteve anëtare parashtruan vizionet e tyre lidhur me përmirësimin e bashkëpunimit të ndërsjellë për aspekte të veçanta. Takimi i radhës do të organizohet gjatë vitit 2017 nga NSA-ja e Mbretërisë së Belgjikës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *