“Takimi i 29-të i grupit Ndërkombëtar të Punës për Sigurimin Industrial ( MISWG )”, Bukuresht

Nga data 9-12 Shtator  2014, në Bukuresht, Rumani u mbajt takimi i 29-të i Grupit Ndërkombëtarë të Punës për Sigurimin Industrial të vendeve anëtare të MISWG, përfaqësuesëve të Zyrës së Sigurisë së NATO-s dhe të Agjencisë Evropiane të Mbrojtjes-EDA
Shqipëria u përfaqësua nga 2 ekspertë të fushës së  Sigurisë Industriale.
Gjatë takimit u diskutuan çështje lidhur me unifikimin e praktikave më të mira të shteteve në fushën e Sigurisë Industriale në kuadrin e kontratave që kërkojnë akses tek informacioni i klasifikuar.
Në këtë takim u parashtrua vizioni për të ardhmen nga shtetet anëtare, për të përmirësuar bashkëpunimin e ndërsjellltë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *