“Takim i krereve te autoriteteve te sigurise kombetare NSA e anetareve te SEE te keshillit per bashkepunim rajonal ( SEENSA)” Lubjanë

Në bashkëpunim me sekretariatin e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal (RCC), Autoriteti i Sigurisë Kombëtare të Republikes së Sllovenisë,organizoi: Takim i krerëve tëAutoriteteve të Sigurisë Kombëtare NSA e anëtarëve të SEE të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal (SEENSA),me mbështetjen e plotë të Zyrës së Sigurisë së NATO-s dhe Këshillit të Sekretariatit të  Përgjithshën të EU ( Zyra e sigurisë)
Konsensusi u arrit me adaptimin e dokumentit për “Qëllimin e Bashkëpunimit”, i cili u zhvillua në takimin e parë dhe të dytë të grupit të punës së  SEENSA-s. Gjatë diskutimit të mbajtur ditën e parë anëtarët e SEENSA morën vendimin për të krijuar Grupin Tematik të Punës. (GTP) Për secilën nga subjektet e diskutuara.u vendos që cdo GTP të kishte një drejtues dhe zv.drejtues të NSA për t’ju bashkuar dhe asistuar punës.

Puna e GTP do të mbeshtetet nga NOS, Sekretariati i Përgjithsëhm i Këshillit të EU dhe Sekretariati i RCC-së. Raporti i progresit të ndërmjetëm  do të përgatitet nga drejtuesi i GTP së NSA, i cili më pas do të dërgohet në takimin e radhës që do të mbahet më 11-13 shtator 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *