Shqipëria Solidare

Kryeministria fton të gjithë bashkëpunëtorët, shoqatat dhe bizneset të ofrojnë ndihmën e tyre në këtë moment solidariteti për familjet dhe qytetarët në nevojë të prekur nga termeti. #ShqiperiaSolidare

Për t’i ardhur në ndihmë të gjithë familjeve të dëmtuara nga tërmeti kemi vendosur në dispozicion disa llogari bankare.

“Kontribute vullnetare, Emergjenca ” në banke te nivelit të dytë

Banka Credins

IBAN ne ALL (Lek): AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001
IBAN ne EUR : AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003
IBAN ne USD: AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

Aktivitete të përbashkëta ndërmjet Autoriteteve të Sigurimit Kombëtar të Shqipërisë dhe Kosovës për sigurimin e informacionit të klasifikuar. Maj, Qershor 2019

Në kuadrin e zbatimit të Planit të Përbashkët të Bashkëpunimit Dypalësh ndërmjet Autoriteteve të Sigurimit Kombëtar të Shqipërisë dhe Kosovës, në Maj dhe Qershor 2019, u organizuan trajnime respektive, në Tiranë dhe Prishtinë, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve shtetërore dhe të operatorëve ekonomikë të dy vendeve, lidhur me “Aspektet e sigurisë së informacionit të klasifikuar”.

Gjatë trajnimeve, përfaqësuesit e Autoriteteve të Sigurimit Kombëtar të Shqipërisë dhe Kosovës, paraqiten standardet ligjore dhe përvojat më të mira të dy institucioneve për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar në të gjitha disiplinat e sigurisë.

Në kuadrin e këtyre aktiviteteve të përbashkëta, kontribut për thellimin dhe forcimin e bashkëpunimit dypalësh për aspektet e sigurimit të informacionit të klasifikuar ndërmjet dy vendeve, ofruan edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Forcës së Sigurisë së Kosovës.