“Negociatat ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës se Kosoves mbi shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar” Prishtinë

Më 11 – 14 Prill 2012, në Prishtine u mbajt raundi i dyte i negociatave për “Projektmarrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës se Kosoves mbi shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar”.
Nga pala shqiptare negociatat u drejtuan nga Z. Mark Ndreca, Drejtor i Drejtorisë së Vetting-ut dhe Regjistrit Qendror prane Drejtorise se Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK). Nga pala Kosovare negociatat u drejtuan nga Z. Bashkim Smakaj, Drejtor i Agjensise Kosovare per Inteligjencen. ( AKI)
Negociatat u mbajtën në një atmosferë miqësore dhe frytdhënëse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *