“Negociatat ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Franceze mbi shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar” Tiranë

Më 12 – 15 Prill 2010, në Tiranë u mbajt raundi i parë i negociatave për “Projektmarrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Franceze mbi shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar”.
Nga pala shqiptare negociatat u drejtuan nga Z. Shyqyri Dekavelli, Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK). Nga pala franceze negociatat u drejtuan nga Z. Vincent Avoine, Përfaqësues i Sekretariatit të Përgjithshëm për Mbrojtjen dhe Sigurinë Kombëtare.

Negociatat u mbajtën në një atmosferë miqësore dhe frytdhënëse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *