“Negociatat ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Gjeorgjisë për mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar” Tbilis

“Më 25 – 28 Mars 2013, në Tbilis u mbajtën negociatat për Projektmarrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Gjeorgjisë mbi shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar.”
Delegacioni shqiptar drejtohej nga Z. Shyqyri Dekavelli, Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK).
Delegacioni i Gjeorgjisë drejtohej nga Zj. Sophie Kilazde, Kreu i Divizionit të Bashkëpunimit Ligjor Ndërkombëtar në Ministrinë e Punëve të Brëndshme.

Negociatat u mbajtën në një atmosferë miqësore dhe frytdhënëse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *