“Negociata ndërmjet Shqipërisë dhe Gjermanisë për “mbrojtjen reciproke të informacioneve të klasifikuara”” Berlin

Ne datat 12 -13 Nentor 2007, ne Berlin, nje delegacion i eksperteve te Drejtorise se Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar (Autoriteti i Sigurimit Kombetar) prane Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise, zhvilloi negociata me nje delegacion te eksperteve te Pales Gjermane, “Mbi Projekt Marreveshjen ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Qeverise se Republikes Federale te Gjermanise per mbrojtjen reciproke te informacioneve te klasifikuara”.

Negociatat u zhvilluan me nivel te larte profesional dhe ne fryme miqesore dhe bashkepunimi reciprok.

Delegacionet, shkembyen mendime ne fushen e sigurimit te informacionit te klasifikuar.
Procedurat kombetare per aprovimin dhe nenshkrimin e Projekt Marreveshjes se negociuar jane ne process nga palet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *