Konferenca e MISWG, Belgjikë, 2017

Nga data 04 – 07 Shtator 2017, në qytetin Ghent, Belgjikë, zhvilloi punimet Konferenca e 32 e MISWG në të cilën mori pjesë edhe një ekspert i fushës së sigurimit industrial nga DSIK. Në këtë aktivitet ishin pjesëmarrës të vendeve anëtare të MISWG-ut, Zyrës së Sigurisë së NATO-s, të NSA-së dhe të strukturave të sigurisë Kombëtare të Mbretërisë së Belgjikës.

Kjo Konferencë u fokusua në nevojën e unifikimit të praktikave më mira të vendeve pjesëmarrëse në kuadrin e bashkëpunimit për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *