“Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Rumanisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar” Bukuresht

Më 14 Nëntor 2013, në Bukuresht u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Rumanisë mbi shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar.”
Nga pala shqiptare marrëveshja u nënshkrua nga Z. Shyqyri Dekavelli, Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), ndërsa nga pala Rumune, marrëveshja u nënshkrua  nga Z.Marius Petrescu,  Drejtor i Përgjithshëm i Zyrës Kombëtare të Regjistrit për Informacionin e Klasifikuar (NSA).
Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në marrëdhëniet bilaterale të dy vendeve në çështjet e sigurisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *