“Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Spanjës për shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar”, Tiranë

Më 17 Shkurt 2015, në Tiranë, u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Spanjës për shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar “.
Nga pala shqiptare marrëveshja u nënshkrua nga Z. Arben Seferi, Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), ndërsa nga pala Spanjolle, marrëveshja u nënshkrua  nga Z. José de Blas Jiménez, Drejtor i Zyrës Kombëtare të Sigurisë.
Në ceremoninë e nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje mori pjesë edhe Ambasadorja e Mbretërisë së Spanjës në Tiranë, Zj. Silvia Cortés Martín.

Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në marrëdhëniet bilaterale të dy vendeve në çështjet e sigurisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *