“Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Hungarisë për mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar” Budapest

Më 9 Shtator 2014, në Budapest u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Hungarisë për mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar”.
Nga pala shqiptare marrëveshja u nënshkrua nga Z. Arben Seferi, Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), ndërsa nga pala Hungareze, marrëveshja u nënshkrua  nga Z. Lazlo Tasnadi, Sekretar Shteti i Ministrisë së Brëndshme.
Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në marrëdhëniet bilaterale të dy vendeve në çështjet e sigurisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *