“Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave së Bosnje-Herzegovinës për mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar” Sarajeve

Më 20 Maj 2014, në Sarajevë u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave së Bosnje-Herzegovinës për mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar”
Nga pala shqiptare marrëveshja u nënshkrua nga Z. Arben Seferi, Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), ndërsa nga pala e Bosnje – Herzegovinës, marrëveshja u nënshkrua  nga Z. Mate Miletic,  Drejtor i Autoritetit të Sigurisë Kombëtare të Bosnje-Herzegovinës (NSA).
Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në marrëdhëniet bilaterale të dy vendeve në çështjet e sigurisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *