“Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian (BE) për shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar” Tiranë

Në kuadër të bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe BE-së në fushën e sigurisë, Ministri i Punëve të Jashtme, z. Ditmir Bushati dhe Përfaqësuesja e Lartë e BE për Punët e Jashtme dhe Politikat e Sigurisë, Zj. Frederica Mogherini nënshkruan më datë 3 Mars 2016 në ambientin e Kryeministrisë, “Marrëveshjen midis Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë mbi procedurat e sigurisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e informacionit të klasifikuar”. Raundi i parë i negociatave u zhvillua në Bruksel në zyrat e EEAS (External European Action Services) midis përfaqësuesëve të Strukturave të Sigurisë në BE dhe delegacionit të DSIK-së. Raundi i dytë u zhvillua në Tiranë më 15.5.2015, në përfaqësinë e BE-së në Shqipëri.

Kjo marrëveshje përbën një hap të rëndësishëm në kuadër të intensifikimit të bashkëpunimit Shqipëri ˗ BE në fushën e sigurisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *