“Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovakisë mbi mbrojtjen e përbashkët të Informacionit të Klasifikuar” Sllovaki

Më 17-20 Nëntor 2008, në Sllovaki, u mbajtën negociatat e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovakisë mbi mbrojtjen e përbashkët të Informacionit të Klasifikuar”. Delegacioni shqiptar përbëhej nga 4 anëtarë dhe drejtohej nga Z. Shyqyri Dekavelli, Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar.
Negociatat u mbajtën në një atmosferë miqësore dhe frytdhënëse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *