“Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë mbi mbrojtjen e përbashkët të Informacionit të Klasifikuar” Tiranë

Me 19 Dhjetor ne Ministrine e Puneve te Jashtme u zhvillua ceremonia e nenshkrimit te marreveshjes ndermjet “Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Qeverise se Republikes se Kroacise mbi Mbrojtjen e Perbashket te Informacionit te Klasifikuar”.  Nga ana e Qeverise se Republikes se Kroacise, marreveshja u nenshkrua nga kreu i Autoritetit te Sigurise Kombetare Kroate, Z. Ladislav Pivcevic dhe nga  ana e Keshillit te Ministrave te Shqiperise marreveshja u nenshkrua nga Z. Shyqyri Dekavelli, Drejtor i Autoritetit te Sigurise Kombetare per Shqiperine.
Kjo marreveshje perben nje hap te rendesishem perpara ne marredheniet bilaterale te dy vendeve dhe perben nje pike referimi ne bashkepunimin nderrajonal ne fushat e sigurise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *