“Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Franceze mbi shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar” Tiranë

Më 3 Maj 2011, në Tiranë u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Franceze mbi shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar”.

Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në marrëdhëniet bilaterale të dy vendeve në çështjet e sigurisë…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *