Aktivitete të përbashkëta ndërmjet Autoriteteve të Sigurimit Kombëtar të Shqipërisë dhe Kosovës për sigurimin e informacionit të klasifikuar. Maj, Qershor 2019

Në kuadrin e zbatimit të Planit të Përbashkët të Bashkëpunimit Dypalësh ndërmjet Autoriteteve të Sigurimit Kombëtar të Shqipërisë dhe Kosovës, në Maj dhe Qershor 2019, u organizuan trajnime respektive, në Tiranë dhe Prishtinë, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve shtetërore dhe të operatorëve ekonomikë të dy vendeve, lidhur me “Aspektet e sigurisë së informacionit të klasifikuar”.

Gjatë trajnimeve, përfaqësuesit e Autoriteteve të Sigurimit Kombëtar të Shqipërisë dhe Kosovës, paraqiten standardet ligjore dhe përvojat më të mira të dy institucioneve për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar në të gjitha disiplinat e sigurisë.

Në kuadrin e këtyre aktiviteteve të përbashkëta, kontribut për thellimin dhe forcimin e bashkëpunimit dypalësh për aspektet e sigurimit të informacionit të klasifikuar ndërmjet dy vendeve, ofruan edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Forcës së Sigurisë së Kosovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *