VIZITË PUNE NË PËRFAQËSINË USHTARAKE KOMBËTARE NË SHAPE, MONS, BELGJIKË

Më datë 12 tetor 2018, tre përfaqësues të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, kryesuar nga Z. Dorian Tola, Drejtor i DSIK, kryen një vizitë pune në Përfaqësinë Ushtarake Kombëtare në SHAPE, Mons, Belgjikë. Në këtë kuadër, me stafin drejtues të Përfaqësisë, u diskutuan çështje të rëndësishme në fushën e sigurisë dhe u trajtuan aspekte të ndryshme në fushën e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror” NATO, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *