MARREVESHJE NDERKOMBETARE

DSIK-ja (Autoriteti i Sigurimit Kombetar), pergatit, negocion dhe nenshkruan

"Marreveshjet per mbrojtjen e perbashket te informacionit te klasifikuar ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe qeverive te vendeve te tjera ".

 

Republika e Shqiperise ka lidhur marreveshje ne fushen e sigurise se informacionit, me NATO-n, Ukrainen, Estonine, Polonine, Greqine, Maqedonine, Gjermanine, Bullgarine, Kroacine, Sllovakine, Letonine, Çekine, Sllovenine, Francen, Kosoven, Malin e Zi. Keto jane marreveshje te ratifikuara nga Kuvendi i Shqiperise, nderkohe qe jane ne proces ratifikimi edhe marreveshje me shtete te tjera.