KONTAKTE

 

Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e 4 Shkurtit”,
Pranë Gardës së Republikës së Shqipërisë,

Tiranë

sekretaria@nsa.gov.al

 

Kontakte te Tjera

Drejtoria e VETTING-ut dhe Sigurimit Industrial
Tel. ++355 4 2254922
Tel. ++355 4 2245995
Sektori i Sigurimit te Sistemeve te Komunikimit dhe Informacionit
Tel. +355 4 2228270
Drejtoria e Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrit Qëndror
Tel. +355 4 2249373

Drejtoria e Finances, Mbikqyrjes Shtetërore dhe Shërbimeve Mbështetëse
Tel. +355 4 224 2387